Menu

Rekvizīti

SIA “ARETHA”

Reģ.Nr.40103172188
Biroja adrese: Rīga, Kalnciema 1-k1, 601
Banka: AS “Citadele banka”
SWIFT: PARXLV22
IBAN: LV16PARX0020042350001

Tel. +371 29996077 (LV/RU/ENG)
e-pasts: info@fototurisms.lv

fototurisms.lv

 

 

 

 

 

Informācija par dalībnieku vecumu:

Fototurisms.lv braucienos var piedalīties ikviena rīcībspējīga persona, kas sasniegusi 18 gadu vecumu.
Jaunākas par 18 gadiem personas var piedalīties ar vecāku rakstisku atļauju un attiecīgu apdrošināšanu.

Informācija par maksājumu atgriešanu:
Rezervējot vietu braucienā, jāveic brauciena aprakstā noteiktā priekšapmaksa, atlikusī summa jāapmaksā ne vēlāk kā 15 kalendārās dienas pirms brauciena sākuma.
Braucienos un pasākumos ārpus Latvijas robežām: iemaksāto garantijas naudu ir iespējams saņemt atpakaļ vai pārnest citam braucienam ne vēlāk kā 60 dienas pirms brauciena sākuma datuma.
Iemaksāto pamatsummu ir iespējams saņemt atpakaļ vai pārnest citam braucienam ne vēlāk kā 30 dienas pirms brauciena sākuma datuma.
Atsaucot dalību braucienā vēlāk kā 30 dienas pirms brauciena, iemaksātā summa netiek atgriezta.

Pasākumos Latvijas teritorijā: Iemaksāto pamatsummu ir iespējams saņemt atpakaļ vai pārnest citam braucienam ne vēlāk kā 30 dienas pirms brauciena sākuma datuma.
Atsaucot dalību braucienā vēlāk kā 30 dienas pirms brauciena, iemaksātā summa netiek atgriezta.

Visi jautājumi par iemaksāto depozītu pārvirzīšanu vai atgriešanu ir risināmi oficiālā sarakstē izmantojot e-pastu: info@fototurisms.lv

Citi noteikumi:
SIA “ARETHA” patur tiesības mainīt braucienu un pasākumu programmu un norises laika plānu iepriekš nesaskaņojot, ja to spiež laika apstākļi vai force majore situācijas. Ja brauciens tiek atcelts vair pārnests SIA “ARETHA” lēmuma dēļ, iemaksātā nauda tiek atgriezta maksātāja bankas kontā.

fototurisms.lv